Techniki wspomagające samoregulację u dzieci: jak nauczyć malucha panowania nad emocjami

W dzisiejszym zabieganym świecie umiejętność samoregulacji staje się kluczowym elementem zdrowego rozwoju emocjonalnego u dzieci. Wielu rodziców i opiekunów zastanawia się, jak nauczyć malucha panowania nad emocjami i stworzyć warunki sprzyjające samoregulacji. W niniejszym artykule przeanalizujemy znaczenie samoregulacji u dzieci oraz omówimy, jak można wspierać rozwój tej ważnej umiejętności. Wprowadzimy również metody, takie jak Self-Reg, które pomagają w zrozumieniu i zarządzaniu zachowaniami najmłodszych.

Znaczenie samoregulacji u dzieci

Samoregulacja jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą nabywamy już od początku naszego życia. Odnosi się do sposobu, w jaki układ nerwowy reaguje na stres, dąży do odzyskania równowagi oraz odpowiada za utrzymanie organizmu w optymalnym stanie pobudzenia. Jest ona kluczowa dla nauki nowych umiejętności, ponieważ pomaga dzieciom kontrolować ich reakcje emocjonalne i behawioralne. W rezultacie dzieci są w stanie lepiej radzić sobie ze zmianami, rozczarowaniami i innymi trudnościami, które napotykają w życiu codziennym.

Rozwój samoregulacji u dzieci jest istotny, ponieważ wpływa na ich zdolność do skupienia się, nauki i budowania zdrowych relacji. Dzieci, które potrafią regulować swoje emocje, mają również mniejszą skłonność do problemów behawioralnych i łatwiej nawiązują kontakty z innymi. Ponadto, umiejętność samoregulacji jest podstawą do osiągania sukcesów zarówno w szkole, jak i w przyszłych relacjach społecznych i zawodowych.

Rozwój umiejętności samoregulacji

Rozwój umiejętności samoregulacji u dzieci zależy od kilku kluczowych czynników. Jednym z nich jest poziom i stopień odbioru oraz przetwarzania bodźców zmysłowych z otoczenia, czyli integracja sensoryczna. Jeśli dziecko ma trudności z przetwarzaniem bodźców, może to wpływać na jego zdolność do regulowania emocji i zachowań.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wykształcenie się bezpiecznej więzi z najbliższymi opiekunami. Bezpieczny styl przywiązania daje dziecku poczucie stabilności i zaufania, co jest kluczowe dla rozwoju samoregulacji. Ponadto, umiejętność zarządzania emocjami i reagowania na stresujące sytuacje jest niezbędna dla efektywnej samoregulacji. Dzieci uczą się tego poprzez obserwację i naśladowanie swoich opiekunów.

Ostatecznie, rozwój samoregulacji zależy również od środowiska, w jakim dziecko się znajduje. Wspierające środowisko, które reaguje na potrzeby dziecka i dostraja się do jego unikalnych wymagań, sprzyja rozwojowi tej umiejętności. Bez odpowiedniego wsparcia dzieci mogą mieć trudności z samoregulacją, co może prowadzić do problemów emocjonalnych i behawioralnych.

Wspierające środowisko dla rozwoju samoregulacji

Wiele z rzeczy, które pomagają w rozwoju samoregulacji, rodzice i specjaliści robią intuicyjnie. Jednak w przypadku dzieci z wyzwaniami rozwojowymi nie jest to zawsze takie oczywiste. Wspierające środowisko, które wspomaga rozwój tej umiejętności, charakteryzuje się:

 • Zabezpieczeniem domu, poprzez ustalenie granic bezpieczeństwa odpowiednich do poziomu funkcjonowania dziecka.
 • Dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb dziecka, w tym tych sensorycznych.
 • Wprowadzeniem planu aktywności, zapewniającego dziecku przewidywalność.
 • Budowaniem samoświadomości u dziecka, poprzez nazywanie jego emocji, akceptację ich i tworzenie przestrzeni na ich przeżywanie.
 • Stawianiem adekwatnych granic do możliwości dziecka.
 • Wprowadzeniem wspierającej komunikacji, np. za pomocą obrazków, w przypadku dzieci niekomunikujących się werbalnie.
 • Zapewnieniem aktywności sensorycznych wspierających samoregulację.
 • Pracą nad własnym poziomem samoregulacji, aby wspierać dziecko w budowaniu tej umiejętności.

Tworzenie takiego środowiska wymaga od rodziców i opiekunów świadomego podejścia do potrzeb dziecka, a także do własnych emocji i zachowań.

Self-Reg: klucz do rozumienia małych dzieci

Metoda Self-Reg, stworzona przez dr Stuarta Shankera, to podejście, które pomaga rodzicom i opiekunom w zrozumieniu zachowań dzieci i w zarządzaniu ich stresem. Self-Reg patrzy na zachowania dzieci w kontekście ich układu nerwowego, analizując, co pobudza dziecko i wywołuje u niego stres.

Self-Reg składa się z pięciu kroków, które pomagają w zarządzaniu stresem u dzieci:

 1. Przeformułowanie trudności i zachowań – spojrzenie na nie w kontekście stresu, pobudzenia, napięcia i energii.
 2. Rozpoznanie stresorów – zidentyfikowanie, co wywołuje stres u dziecka.
 3. Redukcja stresu – podjęcie kroków, które zmniejszają stresory.
 4. Refleksja i budowanie samoświadomości – zrozumienie, co dzieje się z dzieckiem i jakie są jego potrzeby.
 5. Reagowanie – tworzenie indywidualnych strategii regeneracji energii i wspierania odporności psychicznej.

Metoda Self-Reg jest uniwersalna i może być stosowana u dzieci w każdym wieku, uwzględniając ich fazy rozwojowe i indywidualne potrzeby.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *